Būvmaterialu regulācija

Būvmateriālu regulācija ir Eiropas Savienībā izdots noteikumu kopums, kura mērķis ir ar ugunsdrošību un celtniecības materiālos izmantojamām bīstamām vielām saistītu ierobežojumu regulēšana.

Regulācija tiek piemērota visiem būvmateriāliem, ko plānots pastāvīgi izmantot ēku un civilo būvju celtniecībā.  Likums attiecas uz visiem spēka un instalācijas kabeļiem, kontrolkabeļiem, telekomunikācijas un datu kabeļiem. Būvmateriālu regulācijas mērķis ir nodrošināt, lai visās pastāvīgās būvēs uzstādāmie kabeļi, kurus izmanto Eiropas Savienībā, tiktu novērtēti, klasificēti un pieņemti lietošanā (t.i. tiktu akceptēti), pamatojoties uz vienādiem kritērijiem.

Būvmateriālu regulācija lekļaus:

• spēka kabeļi;
• montāžas kabeļi un vadi;
• kontrolkabeļi;
• telekomunikāciju kabeļi;
• datu kabelis.

Sešas jaunas ugunsreakcijas klases:

class LV

Būvmateriālu regulācija ietver septiņas jaunas drošības klases no A līdz F, kur A apzīmē nedegošu produktu, bet F – produktu, kura uz uguni reaģēšanas īpašība netiek noteiktas. Saskaņā ar jauno klasifikāciju, kabeļi galvenokārt ietilpst B, C, D un E klasēs.  Pastāv arī papildus kritēriji, kas nosaka prasības izdalīto dūmu daudzumam, degšanas laikā radušos degošajiem pilieniem, kā arī degšanas laikā izdalīto dūmu skābumam un elektrolītiskajai vadītspējai.

dca lv

Būvmateriālu regulācijas piemērošana

Būvmateriālu regulācija attiecībā uz kabeļiem stājās spēkā 2016. gada 1. jūlijā. Ir paredzēts vienu gadu ilgs pārejas periods, kura laikā visai piegādes ķēdei jāpielāgo savi noliktavu krājumi jaunajam noteikumu kopumam. Sākot no 2017. gada 1. jūlija visiem ēku celtniecības vajadzībām ražotajiem kabeļiem ir jāatbilst būvmateriālu regulācijas prasībām.

Tādēļ ir svarīgi, lai jūs savas kabeļu rezerves pēc iespējas drīzāk veidotu tā, lai tās sastāvētu no kabeļiem, kas ir ražoti un testēti atbilstoši būvmateriālu regulācijas kritērijiem. Šim nolūkam jums jākontrolē, lai iegādātie kabeļi būtu korekti identificēti (uz etiķetes) un lai produkta pārdevējam būtu kabeļa ekspluatācijas īpašību deklarācija. Ekspluatācijas īpašību deklarācija ir ražotāja izsniegts dokuments, kas ietver visu ar lietu saistīto informāciju: ražotāja datus, kabeļa produkta nosaukumu un numuru, kā arī datus par izmantoto novērtēšanas sistēmu, standartu, būvmateriālu regulācijas sertifikācijas iestādi un produkta īpašībām. Pamatojoties uz standartveida ekspluatācijas īpašību deklarāciju, ir ērti produktus savstarpēji salīdzināt un izvēlēties katram montāžas veidam vispiemērotākos kabeļus

deklar lv

CE marķējums uz produkta norāda, ka produkts atbilst visām piemērojamajās direktīvās noteiktajām prasībām. Izvēloties Draka produktus, varat būt pārliecināts, ka saņemsiet kabeļus, kas pilnībā atbilst jaunajā būvmateriālu regulācijā noteiktajām prasībām. Katra dalībvalsts, pamatojoties uz galvenajām produkta ekspluatācijas īpašībām noteiktajām prasībām un piemērojamo klasifikāciju, var noteikt ugunsdrošības prasībām atšķirīgu formu un līmeņus. Ja vēlaties iegūt papildus informāciju par dažādās valstīs spēkā esošajiem būvmateriālu regulācijas piemērošanas kritērijiem, lūdzu sazinieties ar Draka Keila Cables vai tā pārstāvjiem.