H07BN4-F / TARMO

Gumijas izolācijas kabelis ar elastīgu dzīslu. Kabelim ir pašdzēses īpašības un laba izturība pret eļļu un laikapstākļiem; bez halogēniem. Savienošanai ar pārvietojamiem priekšmetiem un motoriem, ārpus telpām, telpās ar sprādzienbīstamības un aizdegšanās riskiem, mitrās telpās ar kodīgu vidi un nelabvēlīgās vidēs, piemēram, rūpniecībā un lauksaimniecībā.